Werken

Het werk in de tehuizen kan o.a. bestaan uit eten geven, koffie/thee verzorgen,

beddenopmaken, aankleden, wandelen maar bovenal … aandacht geven.
U werkt vijf dagen per week.

De periode van ondersteunen is minimaal vier weken en in sommige gevallen

maximaal enkele maanden. Per week zijn er twee vrije dagen, vaak in overleg.

Het werk omvat helpen bij het opstaan (niet wassen), ontbijt, de warme maaltijd,

boodschappen doen met of voor de bewoners, wandelen met de bewoners,

koffie/thee verzorgen, soms enkele huishoudelijke bezigheden verrichten maar

vooral aandacht, aandacht geven aan de bewoners.
Mochten de U toegewezen werkzaamheden op bezwaren uwerzijds stuiten dan

is verandering van werk altijd bespreekbaar.