Doelgroep

Vrijwilligers(sters), vanaf 18 jaar tot een leeftijd waarop U
zich nog fit genoeg voelt en uw arts dat bevestigt. Diploma┬┤s en ervaring zijn

niet voor alle hulp noodzakelijk. Uw aandacht en zorg zijn de basis van uw hulp.